S’ha de trobar l’equilibri entre tres coses: la partida social, la injecció de diners en el sector privat, i la despesa perquè torni a engegar i prioritzar les necessitats del Comú dins del que puguem fer. @PeriodicAND https://www.elperiodic.ad/noticia/78143/sant-julia-aprovara-uns-comptes-que-shauran-de-refer-per-la-crisi

📰@josep_majoral: “Fins ara començaven a bastir projectes per executar-los quan tinguéssim pressupost. Això s’ha aturat, ara donem voltes a quines mesures podem fer quan tot això s’acabi per intentar engegar la roda econòmica que avui està aturada”

Més, aquí al @bondia👇🏻 https://twitter.com/bondia/status/1243517156261875712

Bondia@bondia

Majoral: “Em genera mal rotllo ser responsable polític i no poder-hi fer res” https://ift.tt/2wFZGAV

Load More...

Les nostres intervencions

Consell General, 23-03-2020

Intervenció del president del grup parlamentari, Josep Pintat, durant el debat de la Llei òmnibus davant la crisi del COVID-19 (Part 2)

Consell General, 23-03-2020

Intervenció del president del grup parlamentari, Josep Pintat, durant el debat de la Llei òmnibus davant la crisi del COVID-19 (Part 1)

Consell General, 27-02-2020

Intervenció del president del grup parlamentari, Josep Pintat, durant el debat de la Llei del Pressupost de l’any 2020

Comissió Medi Ambient 12-02-2020

El conseller general Oliver Alis pregunta a la ministra Calvó sobre l’impacte de les plaques solars i la promoció del reciclatge als CTR

Consell General 23-01-2020

Intervenció de la consellera general, Carine Montaner, durant el debat de la proposta d’acord de creació de l’Estatut de l’artista

Consell General 23-01-2020

Intervenció del conseller general, Oliver Alis, durant el debat de la proposta d’acord de declaració de l’Estat d’emergència climàtica

Consell General 23-01-2020

Intervenció del conseller general, Joan Carles Camp, durant el debat del crèdit extraordinàri per a la Cimera Iberoamericana 2020

Consell General 23-01-2020

Intervenció del conseller general, Joan Carles Camp, durant el debat de la modificació de la Llei de seguretat pública

Consell General 23-01-2020

Intervenció del conseller general, Joan Carles Camp, durant el debat de la modificació del Codi Penal per prohibir els anuncis de prostitució

Consell General 23-01-2020

Intervenció del conseller general, Joan Carles Camp, durant el debat del grau del compliment del Programa estadístic de 2018

Roda de premsa 21-01-2020

Presentació de les esmenes parcials al Pressupost 2020, per part del president del grup parlamentari Terceravia + UL + Independents, Josep Pintat

Comissió Cultura 08-01-2020

Intervenció de la consellera general, Carine Montaner, en la compareixença de la ministra Sílvia Riva a la comissió de Cultura

Sessió ordinària 19-12-2019

Josep Pintat defensa l’esmena a la totalitat presentada pel grup parlamentari Terceravia + UL + I al projecte de pressupost pel 2020 (PART 4)

Sessió ordinària 19-12-2019

Josep Pintat defensa l’esmena a la totalitat presentada pel grup parlamentari Terceravia + UL + I al projecte de pressupost pel 2020 (PART 3)

Sessió ordinària 19-12-2019

Josep Pintat defensa l’esmena a la totalitat presentada pel grup parlamentari Terceravia + UL + I al projecte de pressupost pel 2020 (PART 2)

Sessió ordinària 19-12-2019

Josep Pintat defensa l’esmena a la totalitat presentada pel grup parlamentari Terceravia + UL + I al projecte de pressupost pel 2020 (PART 1)

Sessió ordinària 12-12-2019

El conseller Joan Carles Camp intervé en l’examen i votació del Projecte de llei de mesures urgents en matèria d’arrendaments d’habitatge

Sessió ordinària 12-12-2019

Carine Montaner intervé en l’examen i votació de la Proposta d’aprovació de l’adhesió al Conveni marc de l’OMS per al control del tabac

Sessió ordinària 12-12-2019

El president del grup parlamentari Terceravia + UL + Independents, Josep Pintat, defensa l’esmena al marc pressupostari 2020-2023

Sessió ordinària 12-12-2019

La consellera Carine Montaner intervé en el debat sobre el conveni del Consell d’Europa sobre la prevenció i la lluita contra la violència de gènere

Sessió ordinària 05-12-2019

Pregunta a Govern sobre el terreny de The Cloud, intervenció de la consellera general Carine Montaner Raynaud

Sessió ordinària 05-12-2019

Pregunta a Govern sobre les demanes de la gent gran, intervenció de la consellera general Carine Montaner Raynaud

Sessió ordinària 05-12-2019

Pregunta a Govern de la consellera general Carine Montaner Raynaud sobre la implantació un servei propi de farmàcia per al CEDRE

Sessió ordinària 28-11-2019

Intervenció del conseller general Joan Carles Camp sobre la llei de mesures urgents en matèria d’arrendaments d’habitatge

Sessió ordinària 28-11-2019

Intervenció del conseller general Joan Carles Camp per encarregar a Andorra Telecom i FEDA un estudi d’impacte sobre les tarifes

Sessió ordinària 28-11-2019

Intervenció del conseller general Oliver Alis la presa en consideració de la Proposició de llei de modificació de la Llei electoral

Comissió Salut 21-11-2019

Intervenció de la consellera general Carine Montaner durant la compareixença del ministre Benazet a la comissió de Salut

Sessió ordinària 07-11-2019

Pregunta a Govern de la consellera general Carine Montaner Raynaud sobre el nou model d’atenció centrada en la persona del CEDRE

Sessió ordinària 10-10-2019

Josep Pintat defensa la presa en consideració de la Proposició de llei de modificació de la Llei de sostenibilitat de les finances públiques (PART 3)

Sessió ordinària 10-10-2019

Josep Pintat defensa la presa en consideració de la Proposició de llei de modificació de la Llei de sostenibilitat de les finances públiques (PART 2)

Sessió ordinària 10-10-2019

Josep Pintat defensa la presa en consideració de la Proposició de llei de modificació de la Llei de sostenibilitat de les finances públiques (PART 1)

Sessió ordinària 10-10-2019

Intervenció de Joan Carles Camp en la presa en consideració de la Proposició de llei de modificació de la Llei del Fons de reserva de jubilació

Comissió educació 9-10-2019

Carine Montaner exposa a la ministra Ester Vilarrubla les propostes de Terceravia en l’àmbit educatiu

Comissió educació 9-10-2019

Carine Montaner demana a la ministra Ester Vilarrubla sobre el sistema de puntuació de l’escola andorrana

Comissió economia 9-10-2019

Carine Montaner demana al director d’RTVA, Xavier Mujal, mantenir la imparcialitat de la cadena pública

Comissió economia 9-10-2019

Carine Montaner proposa al director d’RTVA, Xavier Mujal, una sèrie de millores per al bon funcionament de la cadena pública

Sessió ordinària 8-10-2019

Josep Majoral demana sobre el conveni de col·laboració signat entre Andorra i l’INEC

Sessió ordinària 8-10-2019

Carine Montaner demana sobre la cobertura de la CASS de la reconstrucció de les aurèoles mamàries

Sessió ordinària 8-10-2019

Josep Majoral demana sobre el projecte dels arbres del vent

Sessió ordinària 8-10-2019

Joan Carles Camp demana sobre les zones de risc d’esllavissades

Sessió ordinària 8-10-2019

Joan Carles Camp demana la problemàtica de l’habitatge

Comissió Medi Ambient 18-9-2019

Josep Majoral demana a la ministra Sílvia Calvó sobre la nova filial de FEDA

Sessió ordinària 12-9-2019

Carine Montaner al debat de modificació de la Llei de la CASS

Sessió de control 11-7-2019

Joan Carles Camp al debat de modificació del codi de procediment civil

Sessió de control 11-7-2019

Josep Pintat sobre les dades de l’atur del mes de juny