Joan Carles Camp demana a Govern dades sobre la cessió obligatòria i l’habitatge al país

El conseller general del grup parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents, Joan Carles Camp, ha efectuat una bateria de preguntes escrites a Govern sobre la Llei General del Territori i Urbanisme i, concretament, sobre la cessió obligatòria. En aquestes, el conseller general de Terceravia ha demanat sobre els plans especials autoritzats i la seva execució, la quantitat de terrenys provinents de la cessió obligatòria que estan integrats dins dels béns patrimonials de les corporacions parroquials o del Govern, les unitats d’actuació urbanístiques autoritzades i d’aquestes quants espais provinents de la cessió obligatòria s’han destinat a equipaments i en quants s’han optat per recaptar els imports obtinguts de la cessió, marcats per la llei. A més, el conseller general també ha preguntat sobre el nombre de casos en els quals els comuns han cedit, durant cinquanta anys, l’ús del sòl de cessió obligatòria a un particular, perquè construeixi i exploti un equipament d’interès públic.

D’altra banda, Joan Carles Camp ha realitzat una sèrie de preguntes, també de caràcter escrit, a l’executiu sobre l’habitatge al país. L’objectiu del conseller general de Terceravia és conèixer l’estat del parc immobiliari d’Andorra, a través de dades com: el nombre d’habitatges construïts, els habitatges familiars autoritzats en els últims tres anys i quins d’aquests estan en desús per antiguitat, així com, el nombre d’establiments hotelers (hotels, aparthotels i residències) i el de places hoteleres i quins d’aquests estan en desús per antiguitat.