“La solució a la manca d’habitatge passa per la cessió d’un percentatge de terreny o de volumetria”

Joan Carles Camp proposa solucions a la manca d’habitatge al país
Andorra la Vella | 26 de març de 2019

El candidat a la llista nacional de terceravia, Joan Carles Camp, ha fet aquesta tarda a Sant Cristòfol d’Anyós una exposició de les solucions a la problemàtica de l’habitatge que la plataforma proposa.
“Des de la terceravia proposem solucions a mig i llarg termini, amb previsió, ha manifestat Camp. No es crea habitatge d’un dia per un altre. La solució que proposem passa per l’aprofitament del 15% de cessió del terreny per destinar-lo a habitatge a preu reduït.
D’aquesta manera, aconseguirem tenir habitatge a preu reduït a un cost zero per les administracions públiques i, a la vegada, tenir habitatge destinat a persones amb pocs recursos o a persones amb riscos d’exclusió social de manera atomitzada, per tal d’evitar guetos.

Joan Carles Camp proposa solucions a la manca d’habitatge al país
Una altra mesura de xoc seria l’increment de la volumetria en l’habitatge de nova construcció, entre el 5 i el 10 per cent del qual es podria destinar a habitatge a preu reduït.
El problema general de la manca d’habitatge a Andorra, segons Camp, ve d’uns anys “en què hem estat a les fosques”. Al 2006, a Andorra hi havia manca habitatge, i per això es va crear una Taula d’habitatge, que tenia l’objectiu d’analitzar els cicles econòmics perquè no ens trobéssim amb problemes de tensió d’habitatge i per incentivar la posada a lloguer de vivendes de persones que no eren d’Andorra.
Actualment, l’intercanvi d’informació amb Espanya provoca que bona part del nostre parc immobiliari hagi quedat exclòs del mercat de lloguer, i això passa perquè no tenim estudis d’impacte sobre les conseqüències dels compromisos internacionals que hem contret.
“En el seu moment, terceravia vam proposar esmenes que no van ser aceptades per DA. La manca de previsió ens ha portat a la situació en què ens trobem avui”. La nostra proposta es basa en la col·laboració público-privada, i en la col·laboració del Govern amb els Comuns, que són qui determina el percentatge de sòl que es pot cedir segons cada POUP.
En referència a un possible parc públic d’habitatge, terceravia considera que no seria una mesura convenient per un país tan petit com Andorra, i que cal fer el necessari per evitar la creació de guetos.