Pintat defensa el dèficit zero per fixar unes bases sòlides de creixement sostenible de l’economia del país

El president el grup parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents, Josep Pintat, ha defensat la Proposició de llei de modificació de la Llei de sostenibilitat de les finances públiques i d’estabilitat pressupostària i fiscal, en la sessió ordinària d’aquest dijous al Consell General.

Josep Pintat ha remarcat que “un dels primers objectius que pretén aquesta proposició de llei, evitar malmetre la capacitat de finançar l’Estat i, alhora, tenir capacitat de retornar deute i així restablir la situació”. Per a Terceravia, establir el criteri de dèficit zero per llei “és un principi per fixar unes bases sòlides de creixement sostenible i és un missatge clar i transparent envers la ciutadania”, ha assegurat Pintat.

El president del grup parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents ha exposat la preocupació per la fragilitat dels sectors econòmics, el creixement econòmic moderat durant els últims 6 anys i el camí de l’economia cap a una fase de recessió i el desplegament d’un nou marc fiscal incapaç d’eliminar els dèficits pressupostaris.

Josep Pintat també ha destacat en aquesta preocupació la manca de voluntat de realitzar les principals reformes pendents a dur a terme en l’administració pública, la manca de transparència després d’haver exposat els riscos econòmics i la manca de lleialtat institucional, la incapacitat de reacció i la manca de voluntat de corregir la situació.

D’altra banda, Josep Pintat ha assegurat que amb la presa en consideració d’aquest text “es desencadenaran les reformes estructurals que l’Estat necessita en tots els àmbits: sanitari, sistema de pensions i l’adequació de l’Administració en els nous reptes que s’enfronta si s’assoleix l’acord d’associació de la UE”.

Durant la seva intervenció, el president del grup parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents també ha alertat a l’executiu que “una major despesa exigeix la reducció d’altres despeses, o bé la puja d’impostos, en cas contrari es generaria més dèficit i deute”.

Josep Pintat ha recordat que “si avui es pren en consideració aquesta proposició de llei, es donarà un primer pas. Un pas important, el de generar confiança entre tots i envers els nostres ciutadans, un pas per posar ordre i assentar les bases de la sostenibilitat”.

Per tot això, el president del grup parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents, Josep Pintat, ha lamentat que els grups que formen part de la majoria hagin votat en contra de la proposició, perquè “està bé tenir compromís, però cal fixar-ho per llei”. D’altra banda, Pintat ha agraït al Partit Socialdemòcrata el suport a tirar endavant aquesta proposició de llei, “ja que creiem que hagués estat bé tenir un debat més profund en la matèria”.