Jordi Balsa Isern

Jordi Balsa Isern

Edat: 42 anys
Formació: Estudis en Dret
Professió: Policia
Experiència política: cap