Josep Pubill

Josep Pubill

Edat: 46 anys
Formació: Llicenciat en Arquitectura
Professió: Arquitecte
Experiència política:

  • President del Comitè Parroquial del partit Liberal entre 2004 i 2009, i al 2015