Terceravia esmena la totalitat del Projecte de llei del Pressupost 2022, perquè no compleix la llei

El grup parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents ha demanat a Govern que retiri el Projecte de llei del pressupost del 2022 i enfoqui de nou els escassos recursos de l’Estat per atendre l’immediat. El president del grup parlamentari, Josep Pintat, ha estat l’encarregat de defensar l’esmena a la totalitat presentada per la formació al Projecte de llei del pressupost per l’any vinent, qui ha recordat que “els hi tornem a estendre la mà a les acaballes d’aquesta legislatura”.

Segons la formació política, el Projecte de llei del Pressupost pel 2022 no compleix la llei vigent, ja que el Govern ha canviat el criteri de redacció. Cal recordar que Terceravia va entrar un recurs contra l’admissió a tràmit d’aquest projecte de llei perquè no seguia la Llei general de finances públiques. Fet que ha admès el ministre de Finances, Eric Jover, durant el debat. “No és pas competència del Govern modificar la Llei General de Finances Públiques a cop de criteri”, ha indicat Josep Pintat durant el debat.

En aquest sentit, el cap del grup parlamentari Terceravia ha argumentat que “no només correspondria ‘verificar que allò que es presenta per part del Govern té l’aparença d’un projecte de llei amb un títol’ (com indica la Sindicatura a la seva resposta al recurs contra l’admissió a tràmit), sinó que caldria entrar a verificar si, es respecta el que diuen les normes de tramitació del Pressupost –la Constitució, el Reglament del Consell General i la Llei general de les Finances Públiques”.

Finalment, Josep Pintat ha afirmat que “Terceravia considera que les lleis han d’aportar seguretat i estabilitat al país. No poden ser un mer formalisme de compliment programàtic electoral. L’adequació de la presentació del projecte de llei del pressupost a la Llei general de les Finances Públiques no és una simple qüestió formal. En aquest cas, la forma és fons. I s’està posant en qüestió les competències del Consell General”.

En el segon punt de l’ordre del dia, el debat i votació de la Proposició de llei qualificada de transparència i accés a la informació pública, el grup parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents ha votat les reserves d’esmena presentades pel grup parlamentari socialdemòcrata en el mateix sentit que ho vam fer a la Comissió Legislativa. A més, el conseller general Joan Carles Camp ha recordat que la formació política apostava per una composició de la Comissió d’Accés i Avaluació de la Documentació (CAAD) més paritària.

D’altra banda, Joan Carles Camp ha recordat que respecte a la declaració de patrimoni dels càrrecs electes “proposàvem que fos davant de notari i que en tingués accés el Tribunal de Comptes i que aquest fes públic el llistat de persones que l’han fet, sense publicar-ne el contingut. Contingut que tindria accés l’autoritat judicial en cas de procés obert”. Així mateix, el conseller general de Terceravia ha demanat, respecte les recomanacions del GRECO, “defensar les nostres especificitats. Si posem molts impediments, hi haurà molta gent al nostre país que no es podrà dedicar a la política”.