Terceravia lamenta que el projecte de pressupost pel 2020 es presenti sense cap voluntat política

El president del grup parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents, Josep Pintat, ha defensat l’esmena a la totalitat presentada al projecte de pressupost pel 2020. Josep Pintat ha lamentat que “al pressupost del 2020 no es veu cap voluntat política; sinó una projecció numèrica, previsions d’ingressos excessives i es presenta amb dèficits, sense tenir en compte les recomanacions de Tribunal de Comptes”.

Josep Pintat ha destacat entre els motius per presentar aquesta esmena que “no compartim que mitjançant la Llei del pressupost es modifiquin altres lleis, com la de finances publiques”. Un altre motiu és la defensa del grup parlamentari dels pressupostos de base dèficit zero i aquest presenta un dèficit de 23 milions.

Altrament, el president del grup parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents, Josep Pintat, ha assegurat que al projecte presentat per Govern “la recaptació de l’Estat no és suficient per cobrir les despeses” i que “no hi ha cap acció política concreta, en les despeses de funcionament”.

Un altre dels motius per presentar aquesta esmena a la totalitat per part del grup parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents ha estat que la Llei de finances públiques marca que cal justificar la inversió dels projectes i en el cas dels projectes de l’heliport, el museu nacional de l’automòbil, el recinte multifuncional o la depuradora, estipulats en el text esmenat, no es compleix.

Finalment, Josep Pintat ha reiterat que el projecte de pressupost pel 2020 segueix la mateixa dinàmica que el marc pressupostari, debatut la darrera setmana en el si del Consell General, i que per tant “es veuen les línies polítiques del Govern de coalició, cap, perquè les previsions que segueixen són de dia passa any empeny”.