Terceravia no vol que els Banders siguin un cos repressiu

El conseller general del grup parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents, Oliver Alis ha anunciat el vot en contra de la modificació de la Llei dels Banders, ja que, segons aquest “el cos de banders no ha de ser un cos repressor, sinó el contrari. Ha d’assegurar les seves funcions de control i compliment de les normes de manera diligent i profesional, com han fet fins ara”. Ho ha fet durant el debat i votació del Projecte de llei de modificació de la Llei 32/2008, del 18 de desembre, del Cos de Banders, celebrat aquest dijous al Consell General.

Durant la seva intervenció, Oliver Alis ha assegurat que “ja sabem que la voluntat del Govern era que el Cos de Banders pogués fer un ús més general de les armes, de la categoria que fos. Però creiem que la solució trobada i plasmada a la Llei, de dotar-los de mitjans coercitius, és molt probablement pitjor encara que la idea original”.

D’altra banda, el conseller general de Terceravia ha recordat també dues de les esmenes presentades pel grup parlamentari. Una amb l’objectiu de regular millor el port d’arma: “l’informe de la secretària d’Estat de funció pública afirma que aquest cos havia de ser armat. Si havia de ser així, i la voluntat de Govern era aquesta, entenem que el cos de banders hauria d’esdevenir legalment un cos armat”, ha afirmat Oliver Alis

I una altra que donava limitació a la categoria d’armes que els banders poden emprar per a l’exercici de les seves funcions. “Aquesta venia a donar als banders un ús de l’arma de manera excepcional i limitant-lo a armes llargues i a armes curtes de cinquena categoria per a la sedació química per injecció a curta distància. Justament, així donàvem més garantia jurídica a una de les tasques que desenvolupen els banders”, ha remarcat el conseller general de Terceravia.

A la sessió, el grup parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents ha votat a favor de la presa en consideració de la Proposició de llei qualificada de la persona i de la família i de la Proposició de llei qualificada de protecció de dades personals.