Terceravia proposa modificar la Llei del Saig perquè aquest pugui gestionar les resolucions de contractes d’arrendament per impagament i resoldre els desnonaments, amb un procés més ràpid

El conseller general del grup parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents, Joan Carles Camp, ha explicat al ple del Consell General d’aquest dijous que “des de Terceravia tenim clar que cal promoure les condicions necessàries per garantir el dret a gaudir d’un habitatge digne”.

En aquest sentit, el conseller general ha presentat les esmenes presentades pel grup a la Llei de mesures urgents en matèria d’arrendaments, entre les quals destaquen la modificació de la Llei del Saig, perquè aquest pugui gestionar les resolucions de contractes de lloguer per impagament i pugui dur a terme desnonaments. “Aquesta mesura, que hauria de contemplar l’establiment d’uns terminis procedimentals curts i ineludibles, no només alleugeriria la Batllia d’aquests processos, sinó que s’agilitzarien els cobraments i el retorn de la possessió dels immobles a favor dels propietaris, perquè poguessin tornar-los a posar en el mercat de lloguer”, ha argumentat el conseller general Joan Carles Camp.

En l’exposició de les esmenes, el conseller general de Terceravia ha explicat la proposta de modificar la Llei del sòl, per destinar el percentatge de cessió obligatòria a habitatge de lloguer a preu reduït. “En el mateix sentit, i amb la previsió de períodes on es pugui preveure una tensió en el mercat, i en col·laboració implícita dels Comuns, proposem incrementar un petit percentatge en la volumetria i destinar-lo també a  habitatge de lloguer a preu reduït”, ha assegurat Camp.

D’altra banda, el grup parlamentari Terceravia proposa mantenir i ampliar la disposició transitòria sobre la rehabilitació d’edificis antics, d’una banda per aconseguir més unitats i per altra banda per no crear una bombolla en els costos de la construcció a causa de manca de planificació.

Les propostes de Terceravia, en matèria d’arrendaments, distribueixen els habitatges a preu reduït per tot el país, agilitzen la gestió, el manteniment i l’administració d’aquests i milloren el poder adquisitiu amb un increment de fins a un 3,5% de les pensions que no arribin al salari mínim, de la pensió de solidaritat per a persones amb discapacitat i de la pensió de solidaritat per la gent gran.

En aquest sentit, i amb l’objectiu de garantir el futur de les pensions i ser transparents amb la ciutadania, el conseller general Joan Carles Camp ha encomanat a Govern que, sis mesos després d’entrar en vigor de la Llei, s’exposi al ple del Consell General els costos dels compromisos contrets en la branca de la jubilació de la CASS.

Finalment, el conseller general Joan Carles Camp ha recordat que “des de Terceravia, treballem i treballarem per aportar, i no ens sabrà gens greu que es facin seus els nostres suggeriments, perquè ho tenim clar: el nostre objectiu és Andorra”.

Pel que fa a l’esmena a la totalitat presentada pel grup parlamentari socialdemòcrata, el grup parlamentari Terceravia ha votat en contra, ja que “l’intervencionisme de l’Estat, quan restringeix els drets de la propietat, provoca una reducció de l’oferta en el mercat, accentua la demanda i pugen de preus”, ha matisat Joan Carles Camp.

Terceravia vota a favor de la Llei de l’AQUA en ser un text “consensuat”

La consellera general del grup parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents, Carine Montaner, ha explicat el vot favorable de la Llei de modificació de la Llei de l’AQUA, tot afirmant que es tracta d’un text “consensuat”. Carine Montaner ha aprofitat per agrair la tasca de la nova directora de l’entitat i del ministeri d’Educació.