Terceravia vota a favor d’una economia respectuosa amb el medi ambient i sostenible

El grup parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents ha votat a favor del Projecte de Llei d’Economia Circular, en la sessió ordinària del Consell General d’aquest dijous 30 de juny de 2022. El conseller general Oliver Alis ha assegurat, durant el seu discurs, que el text “ha de ser nova empenta que guiï les empreses i ciutadans a millorar en els processos de producció i de consum. I les institucions públiques hem de ser un exemple a seguir. Per això, vam presentar esmenes per fer més efectiva i aplicable la llei”.

La llei estableix les bases d’un canvi en el consum i la producció, que s’allunya del model econòmic lineal tradicional, a través de la reducció del consum de productes d’un sol ús, del malbaratament alimentari i de la producció de residus. Però també a través de l’optimització del reciclatge i tractament dels residus. “No podem esperar més en apostar per un model econòmic més sostenible, per oferir un món més net, ecològic i menys contaminat a les generacions futures. Tenim la responsabilitat d’assegurar un futur més sostenible pels nostres fills i néts”, ha emfatitzat Alis.

En un altre punt de l’ordre del dia, el president del grup parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents, Josep Pintat, ha instat al Govern a complir amb el mandat del Consell General, el qual ha aprovat per unanimitat la Proposta d’Acord sobre sobre la implementació del règim del tercer pagador. “No és una proposta nova: al 2016 en una sessió de control a Govern es va posar sobre la taula i el ministre de Salut de llavors va dir que l’estudiaria; després el Consell General va fer una encomana a Govern, perquè s’apliqués abans de l’abril del 2017; al 2021 el ministre Benazet va dir que no s’havia fet per la pandèmia; al març del 2022 el ministre Font assegurava que a la tardor hi haurà el règim per la gent gran. Aquesta proposta del PS és benvinguda per recordar el mandat del Consell General i esperem que, aquesta vegada, el Govern el faci efectiu”, ha reclamat Josep Pintat. Per aquest motiu, el grup parlamentari Terceravia ha votat a favor de la Proposta d’Acord.

Pel que fa a la resta dels punts de l’ordre del dia, el grup parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents ha votat a favor, també, de la Petició de prorrogar la facultat del Govern d’establir les restriccions i mesures previstes en els articles 4 de la Llei 30/2018, del 6 de desembre, qualificada de seguretat pública, i 59 de la Llei general de sanitat, del 20 de març de 1989, amb la finalitat de protegir la salut pública, segons acord del 15 de juny del 2022; el Protocol d’esmena del Conveni per a la protecció de les persones respecte del processament automatitzat de les dades de caràcter personal, fet a Estrasburg el 10 d’octubre del 2018; de la presa en consideració de la Proposició de llei reguladora de la iniciativa legislativa popular; l’Expedient per a la declaració d’alienabilitat del terreny propietat del Govern anomenat “Prada de Moles”, a Encamp; la Proposició de llei de la representació digital d’actius mitjançant l’ús de la criptografia i de la tecnologia de llibre registre distribuït i blockchain; i la Proposta d’aprovació de la ratificació de l’Acord entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern de la República Francesa relatiu a l’aviació civil i a les investigacions sobre els accidents i els incidents de les aeronaus civils sobrevinguts en l’espai aeri o en el territori del Principat d’Andorra.