Terceravia vota en contra del Pressupost 2022, perquè no compleix la Llei general de les finances públiques

El grup parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents ha votat en contra del Projecte de llei del pressupost per a l’exercici del 2022, així com del Projecte de pressupost del Tribunal Constitucional, del Consell Superior de la Justícia i del Projecte de pressupost del Consell General. El president del grup parlamentari ha exposat els cinc motius claus del vot en contra dels consellers generals de Terceravia, durant el seu discurs al ple del Consell General d’aquest dijous.

El grup parlamentari Terceravia, d’una banda, considera que el Projecte de llei posa en qüestió les competències del Consell General, ja que no compleix la legalitat vigent i ha estat admès a tràmit. “El mateix Govern diu que no ha seguit els criteris de la Llei general de les finances publiques”, ha indicat Josep Pintat.

D’altra banda, per a la formació política el Projecte de llei modifica i deroga normes legals, que regulen les finances públiques, la funció pública, i altres que regulen l’activitat econòmica, fet que no comparteix. “El Govern diu que ho fa per complir la Regla d’Or, però tot i això, no la compleix. I com que tampoc s’assoleix, les previsions d’ingressos s’inflen, en més de 80 milions d’euros i, paradoxalment, encara es generen més de 20 milions de dèficit i més de 130 milions d’endeutament, respecte l’últim pla d’equilibri financer”, ha remarcat Josep Pintat.

Fet pel qual, el grup parlamentari Terceravia considera que el Projecte de llei del pressupost 2022 no compleix la coneguda com a Regla d’Or. “Tot i que el Tribunal de Comptes en el seu darrer informe és clar. I, per tant, aquesta pràctica allunya la gestió de la despesa pública dels principis constitucionals de legalitat i eficiència”, ha denunciat Josep Pintat.

Finalment, la formació política no comparteix que es canviïn fins a quinze textos legislatius, a través del Projecte de llei del pressupost. I, a més, considera que es vulnera el propi reglament del Consell General, el qual estableix que “cada projecte de llei ha d’anar acompanyat d’una memòria  justificativa i econòmica, que contempla de manera adequada la perspectiva de gènere, així com la documentació i documents necessaris per que el Consell General s’hi pugui pronunciar”.

Cal recordar que el grup parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents va formular un recurs a Sindicatura contra l’admissió a tràmit del Projecte de llei i va presentar una esmena a la totalitat. Totes dues accions han estat rebutjades, per la Sindicatura i pel ple del Consell General, respectivament.