“Votar sí als comptes del 2019 és menystenir el Consell General i tota la ciutadania, Terceravia vota no”

El grup parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents ha tornat a votar en contra de la liquidació dels comptes del 2019. “Votar sí als comptes del 2019 és menystenir el Consell General i tota la ciutadania, Terceravia vota no”, ha indicat el president del grup parlamentari, Josep Pintat.

D’una altra banda, Josep Pintat ha recordat que el Tribunal de Comptes ha tornat a efectuar “força incompliments al seu informe. I, per aquest motiu, els grups parlamentaris hem acordat dotar al Tribunal de nous mecanismes de responsabilitat”. En aquest sentit, el líder de Terceravia ha anunciat que “mentre això no es produeixi no aprovarem les liquidacions”.

Per al grup parlamentari seria important implementar nous mecanismes coercitius per les entitats no compleixin amb les recomanacions del Tribunal de Comptes, “si no hi ha sancions, això no funciona. La Comissió de Finances demana, cada any, al Consell General que comuniqui a les entitats donar compliment a les recomanacions del Tribunal de Comptes que fa any rere any. I sabem que Sindicatura ho fa, però després les entitats no fan ni cas”, ha denunciat Josep Pintat.

 

Nova modificació de la llei dels ERTOS

El grup parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents ha votat a favor del Projecte de llei de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2, amb l’objectiu de prorrogar la vigència de les suspensions temporals dels contractes de treball i de les reduccions de jornada laboral, tenint en compte la situació econòmica d’alguns sectors del país, causada per la pandèmia de la Covid-19.

En aquest cas, Joan Carles Camp ha estat l’encarregat de defensar la postura del grup parlamentari, el qual ha criticat el caràcter d’extrema urgència del text. “El 31 de desembre s’acaben els ERTOS, la pandèmia fa setmanes que està a l’alça i Govern no ha estat previsor, ja que aquest text es podria haver entrat a tràmit de manera ordinària”, ha lamentat Camp.

El conseller general de Terceravia també ha afirmat, durant el debat, que: “no ens podem permetre que ens tornin a limitar l’accés a Andorra, perquè siguem un focus de contagi, i perdre una altra temporada d’hivern. Cal centrar tots els esforços per controlar la pandèmia. El Consell General torna a donar les eines a Govern perquè pugui prendre les decisions escaients per no aturar cap activitat econòmica. Governin i governin pel futur d’Andorra”

 

Abordar el debat de la fiscalitat l’Estat des d’un punt de vista transversal

El president del grup parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents, Josep Pintat, ha recordat que “Cal abordar tot el debat del marc pressupostari de l’Estat de manera global, ja que Govern i els Comuns són vasos comunicants”, durant el debat de la Proposició de llei de finances comunals.

Durant el seu discurs, Josep Pintat ha indicat que, a proposta de Terceravia, s’ha creat una taula de treball sobre la fiscalitat, on es troben representats el Govern, els Comuns i el Consell General, i, en aquest sentit, ha demanat “definir una política fiscal sòlida i efectiva”.

Finalment, el grup parlamentari Terceravia ha votat a favor del text ja que “els Comuns necessiten aquesta llei, per al seu dia a dia i per elaborar els futurs pressupostos”, segons les paraules del seu president.

 

Adaptar-nos a les normatives internacionals en qüestions de blanqueig

El president del grup parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents, Josep Pintat ha demanat reflexionar sobre la capacitat, pel que fa als recursos, del Consell General, per treballar i adaptar la legislació vigent a les normatives europees pel que fa al blanqueig i la lluita contra el terrorisme. “Es tracten de temes complexos”, ha indicat el president del grup durant el debat del Projecte de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme.

 

Altres temes de la darrera sessió ordinària del Consell General del 2021

El grup parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents ha votat a favor el Projecte de llei de revocació de l’autorització administrativa de la Universitat Oberta La Salle; de la Proposta d’acord per a la creació d’una Comissió especial de seguiment de la CASS i per a la sostenibilitat de les pensions; i de la Petició de prorrogar la facultat de Govern d’establir les restriccions i mesures contra la Covid-19.