➡️Durant el debat de la nova llei dels Ertos, el president suplent, @JoanCarlesCamp, va recordar que:

🗣"No es poden allargar sine die els Ertos, ni per la viabilitat de l'empresa, ni pels costos que suposa per l’Estat”

Tota la informació, aquí👇🏻
https://bit.ly/3iRv2dm

➡️@JoanCarlesCamp ha demanat al ministre d'Economia:

Millorar la inspecció "per evitar sorpreses" en les obertures de negocis

Agilitzar la cita prèvia de Tràmits de Govern

Que la modif. de la Llei de Societats no suposi més feina per les empreses, com va passar l'última vegada

Load More...

Les nostres intervencions

Consell General, 23-03-2020

Intervenció del president del grup parlamentari, Josep Pintat, durant el debat de la Llei òmnibus davant la crisi del COVID-19 (Part 2)

Consell General, 23-03-2020

Intervenció del president del grup parlamentari, Josep Pintat, durant el debat de la Llei òmnibus davant la crisi del COVID-19 (Part 1)

Consell General, 27-02-2020

Intervenció del president del grup parlamentari, Josep Pintat, durant el debat de la Llei del Pressupost de l’any 2020

Comissió Medi Ambient 12-02-2020

El conseller general Oliver Alis pregunta a la ministra Calvó sobre l’impacte de les plaques solars i la promoció del reciclatge als CTR

Consell General 23-01-2020

Intervenció de la consellera general, Carine Montaner, durant el debat de la proposta d’acord de creació de l’Estatut de l’artista

Consell General 23-01-2020

Intervenció del conseller general, Oliver Alis, durant el debat de la proposta d’acord de declaració de l’Estat d’emergència climàtica

Consell General 23-01-2020

Intervenció del conseller general, Joan Carles Camp, durant el debat del crèdit extraordinàri per a la Cimera Iberoamericana 2020

Consell General 23-01-2020

Intervenció del conseller general, Joan Carles Camp, durant el debat de la modificació de la Llei de seguretat pública

Consell General 23-01-2020

Intervenció del conseller general, Joan Carles Camp, durant el debat de la modificació del Codi Penal per prohibir els anuncis de prostitució

Consell General 23-01-2020

Intervenció del conseller general, Joan Carles Camp, durant el debat del grau del compliment del Programa estadístic de 2018

Roda de premsa 21-01-2020

Presentació de les esmenes parcials al Pressupost 2020, per part del president del grup parlamentari Terceravia + UL + Independents, Josep Pintat

Comissió Cultura 08-01-2020

Intervenció de la consellera general, Carine Montaner, en la compareixença de la ministra Sílvia Riva a la comissió de Cultura

Sessió ordinària 19-12-2019

Josep Pintat defensa l’esmena a la totalitat presentada pel grup parlamentari Terceravia + UL + I al projecte de pressupost pel 2020 (PART 4)

Sessió ordinària 19-12-2019

Josep Pintat defensa l’esmena a la totalitat presentada pel grup parlamentari Terceravia + UL + I al projecte de pressupost pel 2020 (PART 3)

Sessió ordinària 19-12-2019

Josep Pintat defensa l’esmena a la totalitat presentada pel grup parlamentari Terceravia + UL + I al projecte de pressupost pel 2020 (PART 2)

Sessió ordinària 19-12-2019

Josep Pintat defensa l’esmena a la totalitat presentada pel grup parlamentari Terceravia + UL + I al projecte de pressupost pel 2020 (PART 1)

Sessió ordinària 12-12-2019

El conseller Joan Carles Camp intervé en l’examen i votació del Projecte de llei de mesures urgents en matèria d’arrendaments d’habitatge

Sessió ordinària 12-12-2019

Carine Montaner intervé en l’examen i votació de la Proposta d’aprovació de l’adhesió al Conveni marc de l’OMS per al control del tabac

Sessió ordinària 12-12-2019

El president del grup parlamentari Terceravia + UL + Independents, Josep Pintat, defensa l’esmena al marc pressupostari 2020-2023

Sessió ordinària 12-12-2019

La consellera Carine Montaner intervé en el debat sobre el conveni del Consell d’Europa sobre la prevenció i la lluita contra la violència de gènere

Sessió ordinària 05-12-2019

Pregunta a Govern sobre el terreny de The Cloud, intervenció de la consellera general Carine Montaner Raynaud

Sessió ordinària 05-12-2019

Pregunta a Govern sobre les demanes de la gent gran, intervenció de la consellera general Carine Montaner Raynaud

Sessió ordinària 05-12-2019

Pregunta a Govern de la consellera general Carine Montaner Raynaud sobre la implantació un servei propi de farmàcia per al CEDRE

Sessió ordinària 28-11-2019

Intervenció del conseller general Joan Carles Camp sobre la llei de mesures urgents en matèria d’arrendaments d’habitatge

Sessió ordinària 28-11-2019

Intervenció del conseller general Joan Carles Camp per encarregar a Andorra Telecom i FEDA un estudi d’impacte sobre les tarifes

Sessió ordinària 28-11-2019

Intervenció del conseller general Oliver Alis la presa en consideració de la Proposició de llei de modificació de la Llei electoral

Comissió Salut 21-11-2019

Intervenció de la consellera general Carine Montaner durant la compareixença del ministre Benazet a la comissió de Salut

Sessió ordinària 07-11-2019

Pregunta a Govern de la consellera general Carine Montaner Raynaud sobre el nou model d’atenció centrada en la persona del CEDRE

Sessió ordinària 10-10-2019

Josep Pintat defensa la presa en consideració de la Proposició de llei de modificació de la Llei de sostenibilitat de les finances públiques (PART 3)

Sessió ordinària 10-10-2019

Josep Pintat defensa la presa en consideració de la Proposició de llei de modificació de la Llei de sostenibilitat de les finances públiques (PART 2)

Sessió ordinària 10-10-2019

Josep Pintat defensa la presa en consideració de la Proposició de llei de modificació de la Llei de sostenibilitat de les finances públiques (PART 1)

Sessió ordinària 10-10-2019

Intervenció de Joan Carles Camp en la presa en consideració de la Proposició de llei de modificació de la Llei del Fons de reserva de jubilació

Comissió educació 9-10-2019

Carine Montaner exposa a la ministra Ester Vilarrubla les propostes de Terceravia en l’àmbit educatiu

Comissió educació 9-10-2019

Carine Montaner demana a la ministra Ester Vilarrubla sobre el sistema de puntuació de l’escola andorrana

Comissió economia 9-10-2019

Carine Montaner demana al director d’RTVA, Xavier Mujal, mantenir la imparcialitat de la cadena pública

Comissió economia 9-10-2019

Carine Montaner proposa al director d’RTVA, Xavier Mujal, una sèrie de millores per al bon funcionament de la cadena pública

Sessió ordinària 8-10-2019

Josep Majoral demana sobre el conveni de col·laboració signat entre Andorra i l’INEC

Sessió ordinària 8-10-2019

Carine Montaner demana sobre la cobertura de la CASS de la reconstrucció de les aurèoles mamàries

Sessió ordinària 8-10-2019

Josep Majoral demana sobre el projecte dels arbres del vent

Sessió ordinària 8-10-2019

Joan Carles Camp demana sobre les zones de risc d’esllavissades

Sessió ordinària 8-10-2019

Joan Carles Camp demana la problemàtica de l’habitatge

Comissió Medi Ambient 18-9-2019

Josep Majoral demana a la ministra Sílvia Calvó sobre la nova filial de FEDA

Sessió ordinària 12-9-2019

Carine Montaner al debat de modificació de la Llei de la CASS

Sessió de control 11-7-2019

Joan Carles Camp al debat de modificació del codi de procediment civil

Sessió de control 11-7-2019

Josep Pintat sobre les dades de l’atur del mes de juny