Govern és arbitrari i menysprea els drets constitucionals dels consellers generals i de la ciutadania

El grup parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents ha entrat aquest migdia un recurs contra l’admissió a tràmit per la via d’extrema urgència i necessitat del Projecte de llei de mesures per millorar el poder adquisitiu de la ciutadania.

Terceravia ha efectuat aquest recurs perquè considera que existeix una clara arbitrarietat per part del Govern amb el consentiment de la Sindicatura, que han convertit en habitual un procediment legislatiu que és en tot cas extraordinari.

El president del grup parlamentari, Josep Pintat, ha denunciat, durant la seva intervenció al debat del Projecte de llei de mesures per millorar el poder adquisitiu de la ciutadania al Consell General, que “l’arbitrarietat i manca de justificació de l’extrema urgència i necessitat té com a finalitat privar el nostre grup parlamentari i als ciutadans, que ens han fet confiança, de participar en els projectes legals mitjançant el procediment comú establert al Reglament del Consell General, impedint el seu tractament en comissió legislativa, la possibilitat de fer esmenes i que els consellers generals de Terceravia, en la representació del nostre electorat puguem fer aportacions, realitzant-se una actuació imperativa i il·legal contrària als drets reconeguts als consellers generals de la nostra formació en la nostra Constitució”.

D’altra banda, el grup parlamentari també ha indicat que “ni en l’exposició de motius, ni a l’articulat ni als informes que acompanyen el projecte de llei es fa una valoració conjunta dels factors que fan sol·licitar al Govern la tramitació per la via d’extrema urgència i necessitat. Ni tampoc existeix el dictamen preceptiu i no vinculant del Consell Econòmic i Social que marca la llei”.