Joan Antoni Préstam

Joan Antonio Préstamo

Edat: 61 anys
Formació: Batxiller superior
Professió: Prejubilat de Justícia
Experiència política: cap