Terceravia celebra que el Consell General aprovi la proposta de crear una taula de treball per tractar la reforma fiscal entre totes les institucions de l’Estat

El grup parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents celebra que la totalitat dels membres del Consell General hagin votat a favor de la proposta de resolució presentada per aquest grup parlamentari, la qual té l’objectiu crear una taula de treball amb totes les Institucions (Consell General, Govern i Comuns), per tal d’abordar el debat i la reforma del marc tributari de l’Estat andorrà i les seves implicacions legislatives conseqüents. Sense perjudici de les iniciatives legislatives ja anunciades o que es troben a tràmit parlamentari en aquest àmbit.

La proposta de resolució presentada en el marc del Debat d’Orientació Política ve motivada, d’una banda, pel context actual, tenint en compte que al cap de més d’un any, des de la declaració de la pandèmia de la COVID-19, les perspectives econòmiques, estan sotmeses a grans incerteses i que s’observa com l’impacte de la pandèmia ha estat més pronunciada en els països que depenen del sector turístic i que aquest, és un dels motors claus de l’economia andorrana. A més, tot i que avui s’albira amb certa esperança una millora de la perspectiva econòmica, la situació és encara motiu de preocupació, en tots i cadascun dels diferents àmbit econòmics i socials, del nostre país, i dels països de l’entorn, i que l’evolució de l’economia, dependrà de la trajectòria que segueixi la crisi sanitària, tant als països del nostre entorn, com a Andorra.

D’una altra banda, Terceravia considera que aquest òrgan és important, tenint en compte que el discurs d’orientació política del Cap de Govern efectuat el 15 de setembre del 2021 confirma la tramitació prop del Consell General d’unes modificacions legislatives fiscals, i que els Comuns van entrar tots, conjuntament una Proposició de Llei de modificació de la Llei de Finances Comunals, que està a tràmit al Consell General, modificant, entre altres, les seves figures impositives a l’alça i que mentre la recuperació no sigui sòlida, s’ha de continuar amb una política fiscal competitiva.