Terceravia pregunta a Govern sobre la contractació d’un bufet d’advocats pels treballs d’assessorament en la redacció de les esmenes a la Proposició de llei d’actius virtuals

El president del grup parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents, Josep Pintat, ha entrat aquest migdia una pregunta escrita a Govern sobre la contractació de l’empresa “Cases & Lacambra, SLU” pels treballs d’assessorament en la redacció de les esmenes a la Proposició de Llei de la representació digital d’actius mitjançant l’ús de la criptografia i de la tecnologia de llibre registre distribuït i blockchain.

En aquest sentit, Josep Pintat ha preguntat a l’executiu: “perquè procedeix a la contractació d’una empresa per redactar esmenes a una Proposició de Llei quan no és de la seva competència, de conformitat amb el que estableix el Reglament del Consell General”. A més, el president del grup parlamentari Terceravia ha demanat explicacions a Govern sobre “a qui van dirigides les esmenes i perquè procedeix a efectuar aquest tipus de contractació”.

Paral·lelament, Josep Pintat ha entrat una demanda d’informació sobre aquesta qüestió, on ha requerit a l’executiu “tota aquella documentació que formi part de l’adjudicació establerta en l’edicte de data 19 de maig del 2021 pel que es fa pública l’adjudicació definitiva dels treballs d’assessorament en el marc de la redacció de les esmenes a la Proposició de llei de la representació digital d’actius, publicat al BOPA núm. 60, de data 26 de maig del 2021, en concret, l’informe que declari el contracte de caràcter sensible o reservat, així com tota aquella documentació que formi part d’aquest expedient”.