Terceravia vota a favor de la llei per fer front a la crisi energètica, per sentit d’Estat

El grup parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents ha votat a favor del Projecte de llei de mesures per respondre a les situacions de crisi energètica, per sentit d’Estat. Així ho ha anunciat el president suplent del grup, Joan Carles Camp, “votem sí, tot i la controvèrsia del capítol tercer del text”.

El grup parlamentari va entrar a tràmit sis esmenes a l’articulat del text, una d’elles de supressió d’aquest capítol, que no ha prosperat, ja que la formació política considera que el títol de “Situació de crisis energètica” és abstracte. “La Constitució, preveu dos tipus de situació excepcionals que són l’Estat d’alarma i l’Estat d’emergència. Aquestes lleis ja les vam desplegar al llarg d’aquesta legislatura, per fer front a la pandèmia. En tot cas, la Constitució no preveu unes mesures coercitives de privació pel que fa la crisis energètica i és aquí on ens sembla que aquest capítol és desencertat”, ha explicat Joan Carles Camp.

Durant el discurs, el president suplent del grup ha recordat a l’executiu que des de que al setembre es va anunciar la necessitat de reduir la despesa energètica un 15%, “amb l’objectiu de mitigar o pal·liar les conseqüències dels possibles talls de llum per part dels nostres països veïns, ja que el 80% de l’energia elèctrica prové de França i Espanya, però això no ha estat possible i ara ens hem de dotar de mitjans legals per arribar a l’objectiu desitjat”.

Un fet que demostra la dependència energètica d’Andorra de l’exterior i la necessitat d’Andorra de desenvolupar la sobirania energètica i reduir la seva dependència dels països veïns. “Aquesta conjuntura complexa ja feia mesos que es veia venir i el Govern no l’ha vist a venir i difícilment l’hauria pogut encertar”, ha lamentat Joan Carles Camp.

A la sessió ordinària celebrada aquest dijous, el grup parlamentari Terceravia ha votat a favor de la Proposta d’aprovació de la ratificació de l’Acord entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern de la República Francesa en relació amb la demarcació i el manteniment de la frontera; la presa en consideració de la Proposició de llei de modificació de la Llei 8/2005, del 21 de febrer, dels agents de circulació comunals; el Projecte de llei de modificació de la Llei 8/2013, del 9 de maig, sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, la protecció de l’inversor, l’abús de mercats i els acords de garantia financera; el Projecte de llei de creació de reserves internacionals i accés del sistema financer a assistència en forma de provisió urgent de liquiditat; el nomenament d’un membre del Consell d’Administració de l’Autoritat Financera Andorrana, i s’ha abstingut a l’esmena a la totalitat presentada pel grup parlamentari socialdemòcrata al Projecte de llei de recerca en l’àmbit de la salut i la biomedicina.