Terceravia vota en contra del Pressupost del 2021 per la manca de prudència i resiliència del text

El grup parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents ha votat en contra de l’aprovació del Projecte de Llei del Pressupost per a l’exercici 2021, ja que aquest no es basa en els principis de prudència i resiliència, bàsics en un context de crisi com l’actual. D’una banda, el president del grup parlamentari, Josep Pintat, ha recordat que “les hipòtesis en què se sustenta el Pressupost, a causa de l’evolució de la pandèmia, el deixaven invàlid”.

En aquest punt, el president del grup parlamentari ha citat un fragment de la sisena pàgina de la memòria del Projecte de Llei de Pressupost pel 2021, el qual indica que “en el marc de l’evolució econòmica mundial observada i de la perspectiva d’evolució dels països veïns per al 2020 i el 2021, s’estima que l’economia andorrana decreixerà un 10,3% el 2020 i creixerà un 8% el 2021. Aquestes variacions corresponen a una situació de retorn de quasi a la normalitat de l’activitat i preveient que no hi hagi noves crisis sanitàries ni rebrots molt significatius fins a final de l’any 2020 i durant el 2021.”

D’altra banda, Josep Pintat ha explicat que el Pressupost de 2021 no augmenta la capacitat de resiliència de l’Estat, per tal de fer front a les conseqüències econòmiques de la crisi causada pel SARS-CoV-2, contràriament a l’objectiu que tenien les esmenes presentades pel grup parlamentari, les quals no han prosperat durant el treball en comissió legislativa.

“Les esmenes tenien la finalitat de millorar la resiliència. Unes esmenes enfocades a retardar aquelles inversions que no requereixen una execució urgent, fins que la pandèmia estigui controlada i les seves conseqüències econòmiques estiguin ben definides. És important no comprometre el nostre escàs fons de maniobra financer, juntament amb la capacitat de retorn”, ha indicat líder de Terceravia.

A més, el president del grup parlamentari ha remarcat que, internacionalment, “tots els organismes apel·len a la prudència i compten amb fortes capacitats d’endeutament i finançament. Totes les institucions apunten que recuperar l’estabilitat de les finances públiques serà clau per tenir un creixement sostenible de futur.”

Finalment, Josep Pintat, durant el torn de rèplica, ha proposat a Govern realitzar una auditoria de la gestió de la pandèmia. “Seria positiu i serviria per dimensionar l’estructura de la sanitat. Ara, la despesa en salut representa el 4,7% del PIB, quan en altres països se situa en el 10%”, ha indicat el president del grup parlamentari, qui ha conclòs la seva intervenció afegint que “cal racionalitzar, posar les bases i encarar el país per un futur millor”.